top of page

Crafty’s Vinyl Club Group

Public·12 members
Gabriel Montenegro
Gabriel Montenegro

Tattoo qiymetleri: Tatu çeşitleri, modelleri və xüsusiyyetleri


Tattoo qiymetleri: Nəyə əsasen dəyişir və necə seçmek olar?
Tattoo, dövme, tatu - bu sözləri ehtimal ki, çox eşidmisiniz. Belki dövme salatmaq isteyirsiniz, amma qiymetlere baxanda şübhelere düşürsünüz. Ya da belki dövme salatmaq istemirsiniz, amma başqalarının niyey bunu etdiyini maraqlanırsınız. Bu maddede sizin üçün tattoo haqqında ƏLAQƏDAR MƏLUMATLAR topladıq. Tattoo nedi, necedir, nece seçilir ve nece qiymetlendirilir - bunların hamısını öyrәnәcәksiniz.
tattoo qiymetleriTattoo nedi ve ne üçün populyardır?
Tattoo, dәrisin altına mürekkeb zәrb etmәklә yaradılan bir cür süslenmedir. Bu proses zamanı, xüsusi bir maşın vasitәsilә dәrinin orta qatına mürekkeb toxunur. Buna görә dә, tattoo daimidir ve silinmәz.


Tattoo salatmağın bir çox sәbәbi ola bilәr. Bәzilәri bunu özlәrinin ifadә etmәk üçün edirlәr. Bәzilәri isә bunu bәlli bir mәnaya sahib olan şeylәri xatırlamaq üçün edirlәr. Mәsәlәn, sevdiklәrinin adlarını, doğum tarixlәrini, simvollarını vә s. Bәzilәri isә bunu sadecә estetik baxımdan bәyendiklәri üçün edirlәr.


Tattoo salatmağın populyar Tattoo salatmağın populyarlığı son illәrdә artmışdır. Buna sәbәb olaraq, tattoo mühәrriklәrinin artması, tattoo salonlarının keyfiyyәtinin yüksəlmәsi, tattoo mürekkeblәrinin tәhlükәsizliyinin artması vә tattoo baxımının asanlaşması sayıla bilәr. Hәmçinin, tattoo salatmağın sosial qәbul olunması vә mәdәniyyәtindә inkişaf da rol oynamışdır.


Tattoo çeşidlәri: Fərqli stil və xüsusiyyətlər
Tattoo salatmaq isteyirsinizsә, әvvәlcә tattoo çeşidlәrini tanımağınız lazımdır. Tattoo çeşidlәri, tattoo mühәrrikinin istifadә etdiyi texnika, mürekkeb rәngi, şəkil növü və mənaya görə fərqlənir. Hər bir tattoo çeşidinin özünün xüsusiyyətləri, üstünlükləri və çatışmazlıqları var. Aşağıda 8 populyar tattoo çeşidini təqdim edirik.


Minimalist tattoo
Minimalist tattoo, sadə və təmiz bir görünüşü olan tattoo çeşididir. Bu tattoo çeşidində, mürekkeb az istifadә olunur və şəkillәr kiçik və bənzәrsizdir. Minimalist tattoo, hər hansı bir bölgeyә salına bilir vә asan baxılır. Minimalist tattoo salatmaq isteyirsinizsә, şöhrətli simvolları, hərf və rəqamları, geometrik formaları vе ya narin çiçeklәri seçmәk olar.


tattoo baku qiymetler


tattoo baku salon


tattoo baku instagram


tattoo baku elaqe


tattoo baku unvan


tattoo baku nomre


tattoo baku kursu


tattoo baku master


tattoo baku studio


tattoo baku online


tattoo qiymetleri 2023


tattoo qiymetleri bakida


tattoo qiymetleri sumqayitda


tattoo qiymetleri gence


tattoo qiymetleri naxcivan


tattoo qiymetleri lalafo


tattoo qiymetleri ucuz


tattoo qiymetleri orta


tattoo qiymetleri bahali


tattoo qiymetleri kredit


jafarli tattoo baku qiymetler


jafarli tattoo baku elaqe


jafarli tattoo baku instagram


jafarli tattoo baku unvan


jafarli tattoo baku nomre


jafarli tattoo baku kursu


jafarli tattoo baku master


jafarli tattoo baku studio


jafarli tattoo baku online


jafarli tattoo baku ziyaretci


inkbox custom tattoo editor


inkbox custom tattoo review


inkbox custom tattoo price


inkbox custom tattoo delivery


inkbox custom tattoo design


inkbox custom tattoo coupon


inkbox custom tattoo kit


inkbox custom tattoo order


inkbox custom tattoo shop


inkbox custom tattoo online


tatu pirsinq qiymetleri bakida


tatu pirsinq qiymetleri sumqayitda


tatu pirsinq qiymetleri gence


tatu pirsinq qiymetleri naxcivan


tatu pirsinq qiymetleri lalafo


tatu pirsinq qiymetleri ucuz


tatu pirsinq qiymetleri orta


tatu pirsinq qiymetleri bahali


tatu pirsinq qiymetleri kredit


tatu pirsinq qiymetleri 2023


Negative space tattoo
Negative space tattoo, dövmenin arxasındakı boşluğu istifadе etmеk üzеrinе qurulmuş bir tattoo çeşididir. Bu tattoo çeşidindе, mürekkeb dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dövmenin һarfını ya Negative space tattoo, dövmenin arxasındakı boşluğu istifadе etmеk üzеrinе qurulmuş bir tattoo çeşididir. Bu tattoo çeşidindе, mürekkeb dövmenin һarfını ya da formunu yaratmaq üçün dәrinin rәngini dәyişdirir, amma dövmenin arxasındakı boşluq mürekkebsiz qalır. Buna görә dә, negative space tattoo, dövmenin siluetini vә ya konturunu göstәrir. Negative space tattoo, yaradıcı vә maraqlı bir effekt yaradır vә baxışları cәlb edir.


Hand-poked tattoo
Hand-poked tattoo, xüsusi bir maşın istifadә etmәdәn, һər bir nöqtәni әl ilә toxundurmaqla yaradılan tattoo çeşididir. Bu tattoo çeşidindә, tattoo mühәrriki, mürekkebli bir iynəni dәrinin altına girmək üçün istifadә edir. Bu proses, maşınla salınan tattoodan daha uzun vaxt aparır vә daha az mürekkeb istifadә edir. Hand-poked tattoo, daha az ağrılı vә daha az qanlıdır. Hand-poked tattoo, daha yumşaq vә daha təbii bir görünüş verir.


Black and grey tattoo
Black and grey tattoo, adından da aydın olduğu kimi, yalnız qara vә boz rәnglәri istifadә edən tattoo çeşididir. Bu tattoo çeşidində, mürekkebin tonu vә şəffaflığı ilə fərqli effektlər yaradılır. Black and grey tattoo, hər hansı bir stil vә şəkil üçün uyğundur. Black and grey tattoo, zamanla rәngini itirmir vә asan baxılır.


Realism tattoo
Realism tattoo, gerçəkliyin əksini vermək üçün detallara diqqət edən tattoo çeşididir. Bu tattoo çeşidində, tattoo mühərriki, fotoqrafiyadan ya da həyatdan gördüyü şeyləri mümkün qədər həqiqi şəkildə təsvir edir. Realism tattoo, insanların portretləri, heyvanların şəkilleri, mənzərələr və s. kimi mövzular üçün seçilir. Realism tattoo, çox bacarıqlı və təcrübəli tattoo mühərrikləri tərəfindən salınmalıdır.


Japanese tattoo
Japanese tattoo, Yaponiya mədəniyyətinin tari Japanese tattoo, Yaponiya mədəniyyətinin tarixi və simvolik elementlərini əks etdirən tattoo çeşididir. Bu tattoo çeşidində, tattoo mühərriki, yapon mifologiyasından, folklorundan, sanatından və döyüş sənətlərindən ilham alır. Japanese tattoo, böyük ölçülü, rəngli, mürəkkəb və dramatikdir. Japanese tattoo, qurbağalar, ejdəhalar, samuraylar, geyşalar, kirinlər və s. kimi mövzular üçün seçilir.


Tribal tattoo
Tribal tattoo, qədim vaxtlardan bəri müxtəlif qabilələrin özünü ifadә etmәk üçün istifadә etdiyi tattoo çeşididir. Bu tattoo çeşidindә, tattoo mühәrriki, qabilәnin tarixini, mәdәniyyәtini, inancını vә simvolunu göstәrәn xüsusi nümunәlәr istifadә edir. Tribal tattoo, yalnız qara rәngdәdir vә geometrik formalarla yaradılır. Tribal tattoo, Polineziya, Afrika, Amerika vә Avstraliya kimi yerlәrdәn ilham alınır.


Watercolor tattoo
Watercolor tattoo, su rәnglәri ilә boyanmış kimi görünәn tattoo çeşididir. Bu tattoo çeşidindә, tattoo mühәrriki, mürekkebi dövmenin һarfına ya da arxasına toxundurmaqla farklı rәng tonları vә şəffaflıqları yaradır. Watercolor tattoo, rәngli, canlı vә yaradıcıdır. Watercolor tattoo, çiçeklәr, kƏpƏnlƏr, hƏyatlar vƏ s. kimi mövzular üçün seçilir.


Geometric tattoo
Geometric tattoo, geometrik formaları vƏ nümunƏlƏri istifadƏ edƏn tattoo çeşididir. Bu tattoo çeşidindƏ, tattoo mühƏrriki, mürekkebi dövmenin һarfına ya da arxasına toxundurmaqla farklı formaları vƏ nümunƏlƏri yaradır. Geometric tattoo, simetriya vƏ düzgünlük timsalıdır. Geometric tattoo, mandala, lotus, yıldızlar vƏ s. kimi mövzular üçün seçilir.


Tattoo qiymetlƏri nƏyƏ görƏ fƏrqlidir?
Tattoo salatmaq isteyirsinizsƏ, ƏvvƏlcƏ qiymetlƏri araşdırmağınız lazımdır. Tattoo qiymetlƏri bir sıra amillƏrƏ görƏ dƏyişir. Bu amillƏr arasında:


Tattoo ölçüsü vƏ mürƏkkƏbliyi
Bu amil hər kəs üçün aydındır. Tattoo ölçüsü böyükdürs Bu amil hər kəs üçün aydındır. Tattoo ölçüsü böyükdürsə, daha çox mürekkeb və vaxt tələb edir. Tattoo mürəkkəbliyi artıqsa, daha çox detallar və texnika tələb edir. Buna görə də, tattoo qiyməti artır. Tattoo ölçüsü və mürəkkəbliyi tattoo mühərriki tərəfindən qiymətlendirilir.


Tattoo mühərrikinin təcrübəsi və şöhrəti
Bu amil də tattoo qiymətini təsir edir. Tattoo mühərriki daha çox təcrübәyә vә şöhrәtә malikdirsә, daha yüksәk qiymәt tәlәb edir. Çünki, onun işinә daha çox etibar edilir vә keyfiyyәtindәn әmin olunur. Tattoo mühәrrikinin tәcrübәsi vә şöhrәti onun portfoliyosunda vә rƏylƏrindƏ görülür.


Tattoo salonunun keyfiyyeti vә tibbi standartları
Bu amil dә tattoo qiymәtini müәyyЄn edir. Tattoo salonu daha tƏmiz, daha modern vƏ daha tibbi standartlara uyğun olarsa, daha yüksƏk qiymƏt istƏyir. Çünki, onun işinƏ daha çox güvƏnilir vƏ sağlamlıq risklƏri azalır. Tattoo salonunun keyfiyyƏti vƏ tibbi standartları onun lisenziyasında vƏ sertifikatlarında görülür.


Tattoo mürekkebinin növü vƏ keyfiyyƏti
Bu amil dƏ tattoo qiymƏtini Əsaslandırır. Tattoo mürekkebi daha yüksƏk keyfiyyƏtli, daha rƏngli, daha dayanıqlı vƏ daha tibbi olarsa, daha yüksƏk qiymƏt alır. Çünki, onun işinƏ daha çox baxış cƏlb edir vƏ zamanla rƏngini itirmir. Tattoo mürekkebinin növü vƏ keyfiyyƏti onun markasında vƏ sertifikatlarında görülür.


Tattoo seçmƏk üçün nƏlƏr nƏz


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page